De praktijken

De praktijken Gerkema Psychotherapie en Psychotherapiepraktijk Cordewener zijn gevestigd in verzamelgebouw De Blend, gelegen aan de rand van de wijken Lombok en Oog in Al.

Je komt het verzamelgebouw binnen en treft een wachtruimte met een communicatiezuil. Dan zoek je de praktijknaam op waar je de afspraak hebt en belt aan. Doe dit liefst 5 minuten voor de aanvang van de afspraak.

Via de intercom leggen we contact en sturen we de lift naar beneden. De lift bevindt zich links om de hoek voor het restaurant. Ga naar de 1e etage en wij zullen je daar ophalen, alle gangen zijn dicht dus wacht even tot we er zijn.

 

Gerkema Psychotherapie

In mijn praktijk staat jouw belevingswereld centraal, in mijn optiek is de pijn in je belevingswereld de reden van je komst en dus altijd de focus van onze gesprekken. Deze pijn draag je vaak al langer bij je in je leven en heeft invloed gehad op keuzes die je hebt gemaakt in je leven. Psychotherapie is zeer geschikt als je zicht hebt op het verlies van je keuzevrijheid. Alsof je op een been loopt, in plaats van dat je beide benen kan gebruiken.

De grote vraag is natuurlijk, hoe wordt je dit bewust en hoe kan je het veranderen. Hiervoor vind ik de persoonsgerichte, experiëntiële psychotherapie uitermate geschikt. Je zal ervaren dat ik jou onbevooroordeeld volg in je belevingswereld. We gaan samenwerken om gevoelens te verhelderen (wat), te begrijpen (waar gaan ze over en waar komen ze vandaan) en nadrukkelijker te voelen (hoe en waar voel je dit). 

We zullen aandacht hebben voor hoe je bij je gevoelens kan komen en blijven, welke symbolisering je eraan kan geven, of ze congruent zijn (passend voor de situaties waarin je ze beleeft), of je kan accepteren dat de gevoelens er zijn, of je het gevoel hebt dat je invloed hebt op deze gevoelens, of je je gevoelens kan reguleren en of je ze kan differentiëren. Dit zijn kerntaken om je emoties te helpen veranderen en uit te vinden, waar je (steeds) vastloopt. Om dichterbij jezelf te kunnen komen, heb je altijd een ander nodig. 

Deze stappen helpen om samen uit te werken waar je kernpijn zit en welke hulp je nodig hebt om die kernpijn te veranderen. Centraal hierin is mijn geloof dat “changing emotion with emotion” werkt. Als je helder contact hebt met je kernpijn, deze woorden kan geven en ermee in gesprek kan komen, verandert deze kernpijn. Deze verandering heeft altijd invloed op de verlammende werking van je kernpijn. Dit is een van de basisprincipes van Emotion Focused Therapy (EFT). 

Een veilige behandelrelatie vind ik belangrijk en hierin hoort onvoorwaardelijke acceptatie en oprechte medemenselijkheid. Ik heb de praktijk ook zo ingericht dat je hier veiligheid en geborgenheid kan ervaren.

Mijn opleiding tot psychotherapeut heb ik gevolgd bij Stichting Rivierduinen (2008 – 2012). Ik heb hier voor bij meerdere vestigingen en afdelingen gewerkt en zodoende veel ervaring opgedaan met verschillende werkwijzen en soorten problematiek.

Dit heeft een goede aanvulling gegeven op mijn integratieve opleiding tot psychotherapeut bij de RINO in Utrecht.

Mijn vervolgopleidingen hebben zich vooral gericht op persoonsgerichte psychotherapie, Mentaliseren bevorderende Therapie (MBT) en Emotion Focused Therapy (EFT). Daarnaast ben ik geschoold in EMDR (trauma-techniek).

Mijn expertise qua problematiek ligt bij:

  • Trauma /PTSS
  • Stemmingsproblematiek
  • Angstproblematiek
  • Eetproblematiek

Gerkema Psychotherapie

AGB-code 94012483 Prakijk AGB 94063336
BIG 89915277216
KvK 56658095
Lid van Kwaliteitsregister van de NVP

Lid van de Vereniging voor Persoongerichte experiëntiële Psychotherapie

Gevisiteerd in 2021

Psychotherapiepraktijk Cordewener

Je kunt bij mij terecht met angstklachten en depressieve klachten, trauma gerelateerde problematiek, rouw- en verliesverwerking, persoonlijkheidsproblematiek en identiteits- en zingevingsvraagstukken.

Tijdens mijn studie Psychologie werkte ik als hulpverleenster in de Vrouwenopvang en als gezinsmedewerker in de Crisisinterventie. Na mijn afstuderen heb ik jaren als psycholoog/behandelcoordinator gewerkt binnen diverse settingen in de Jeugdzorg en in 2010 ben ik overgestapt naar de GGZ Volwassenenzorg. In die tijd ben ik gestart met de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut en heb ik mij bekwaamd als EMDR therapeut.

Mijn opleiding tot Integratief Psychotherapeut heb ik gevolgd bij de RINO Utrecht. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in Schematherapie en Emotional Focused Therapy (EFT individueel), waarbij ik mij op dit moment vooral toeleg op individuele EFT-behandelingen.

Mijn expertise qua problematiek:

  • Trauma/PTSS
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • KOPP problematiek
  • Emotionele verwaarlozing en parentificatie

Mijn affiniteit ligt bij:

  • Procesgerichte EFT-behandelingen

Persoonlijke Visie

Mijn visie op therapie is dat contact of het ontbreken van contact, met name in de vroege kinderjaren, kan leiden tot problemen in een veilige hechting. Hierdoor kunnen er stoornissen en/of psychische problemen op één of meerdere levensdomeinen ontstaan. In mijn behandelingen staat daarom het zorgvuldig opbouwen van een emotioneel contact centraal en is de therapeutische relatie een belangrijk middel om tot (persoons)verandering te komen.
Omdat geen mens hetzelfde is, is maatwerk geboden. Ik combineer daarom technieken en methodieken uit de cognitieve-, psychodynamische-, systemische- en cliëntgerichte therapie. Deze integratieve werkwijze hanteer ik met name voor cliënten die onvoldoende hebben geprofiteerd van eerdere behandelingen.

Psychotherapiepraktijk Cordewener

AGB 94012527 prakijk 94063305
BIG 09922570916
KvK 68346395
BTW nummer NL001183425B42
Lid van Kwaliteitsregister van de NVP.