Over ons

Home/Over ons
Over ons 2017-11-29T16:26:57+02:00

Over Oog in Al Psychotherapie

Oog in Al psychotherapie is een praktijk aan de rand van de wijk Oog in Al en bestaat uit twee vrijgevestigde psychotherapiepraktijken, Gerkema Psychotherapie en Psychotherapiepraktijk Cordewener.

Vanuit een eerdere samenwerking bij een GGZ-instelling hebben wij besloten om een eigen praktijk te beginnen. We bieden een stevige basis met veel ervaring om maatwerk te leveren voor iedere cliënt. Onze kracht ligt in het op maat maken van de best afgestemde behandeling voor elke cliënt, in voortdurende samenwerking.

Aangezien wij beiden integratief opgeleide psychotherapeuten  zijn, gebruiken we bij elke behandeling technieken uit verschillende therapeutische kaders (cognitieve gedragstherapie, psychodynamisch, cliëntgericht en systemisch) om tot goed maatwerk te komen.

Wij zijn onze samenwerking aangegaan om van elkaars expertise te profiteren bij met name complexere problematiek. Hiermee willen wij vorm geven aan onze zorgvuldigheid in het bieden van een goede behandeling.

Oog in Al Psychotherapie staat voor een behandeling in een veilig therapeutisch klimaat, waarin de therapeutische relatie centraal staat. Kernwoorden voor ons zijn: Betrouwbaar, Betrokken en Authentiek.  

N.B. In de praktijk spreken we elke cliënt aan met je en jij voor een persoonlijke, open bejegening van waaruit we onze laagdrempeligheid en betrokkenheid kenbaar maken.

Gerkema Psychotherapie

Bij Gerkema Psychotherapie gaat het mij om jouw belevingswereld zo goed mogelijk te begrijpen en in kaart te brengen.

Ik hanteer hierin enkele kernwaarden: transparant, oprecht, authentiek en betrokken.

Mijn opleiding tot psychotherapeut heb ik gevolgd bij Stichting Rivierduinen (2008 – 2012). Ik heb hier voor bij meerdere vestigingen en afdelingen gewerkt en zodoende veel ervaring opgedaan met verschillende werkwijzen en soorten problematiek.

Dit heeft een goede aanvulling gegeven op mijn integratieve opleiding tot psychotherapeut bij de RINO in Utrecht.

Mijn expertise qua problematiek ligt bij:

 • Trauma /PTSS
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Eetproblematiek
 • Stemmingsproblematiek
 • Angstproblematiek

Mijn affiniteit qua behandeling ligt bij:

 • Inzichtgevende, procesgerichte behandelingen

Visie

Mijn visie op therapie is dat mensen hun klachten en de ernst uiteenlopend ervaren, ik zie het als mijn doel om goed te begrijpen en in kaart te brengen hoe elke cliënt zijn klachten ervaart en hoe je tot deze ervaring bent gekomen. Bijna altijd gaat het om vormen van contact, waarbij geen contact ook een vorm is, waar iemand gevoelens ontleent die als problematisch worden ervaren. Deze problemen kunnen leiden tot stoornissen en/of psychische problemen op een of meerdere levensdomeinen.

In mijn therapie staat centraal om samen te begrijpen welke problemen er zijn, hoe deze zich in het NU voordoen, waarom ze nu optreden en waar deze problemen mee samenhangen. Soms wordt gedacht dat in psychotherapie er altijd gezocht wordt naar vroegkinderlijke problemen, hoewel ik van mening ben dat grotere lijdensdruk vaak hiermee te maken heeft, hanteer ik altijd het principe: het begrijpen  van de problemen van nu geven wel of niet aan om nader naar het verleden te kijken.

Een veilige betrouwbare therapeutische relatie waarbij je als cliënt je kwetsbaarheid durft te tonen en te onderzoeken, staat voor mij centraal en is een belangrijk middel om tot (persoons)verandering te komen.

Samen zullen wij lastige emoties gaan benoemen, erkennen en begrijpen en kijk ik altijd naar de emotionele wereld in termen van behoeften, wensen, motieven en gevoelens. Deze begrippen komen uit de Mentaliseren-Bevorderende Therapie (MBT) een therapie waarin ik geschoold ben en als basis dient waarop ik mij verder geschoold heb.

Psychotherapiepraktijk Cordewener

Mijn naam is Karin Cordewener en je kunt bij mij terecht met angstklachten en depressieve klachten, trauma gerelateerde problematiek, rouw- en verliesverwerking, persoonlijkheidsproblematiek, identiteits- en zingevingsvraagstukken.

Tijdens mijn studie psychologie werkte ik als hulpverleenster in de Vrouwenopvang en als gezinsmedewerker in de Crisisinterventie. Na mijn afstuderen heb ik jaren als psycholoog/behandelcoordinator gewerkt binnen diverse settingen in de Jeugdzorg en in 2010 ben ik overgestapt naar de GGZ Volwassenenzorg. In die tijd ben ik gestart met de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut en heb ik mij bekwaamd als EMDR therapeut.

Mijn opleiding tot Integratief Psychotherapeut heb ik gevolgd bij de RINO Utrecht. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in Schematherapie.

Mijn expertise qua problematiek:

 • Trauma/PTSS
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Huiselijk- en relationeel geweld
 • Vroegkinderlijk trauma

Mijn affiniteit qua behandeling ligt bij:

 • Inzichtgevende, procesgerichte behandelingen

 

 

Visie

Mijn visie op therapie is dat contact of het ontbreken van contact, met name in de vroege kinderjaren, kan leiden tot problemen in een veilige hechting. Hierdoor kunnen er stoornissen en/of psychische problemen op één of meerdere levensdomeinen ontstaan. In mijn therapie staat daarom het zorgvuldig opbouwen van een emotioneel contact centraal en is de therapeutische relatie een belangrijk middel om tot (persoons)verandering te komen.

Omdat geen mens hetzelfde is, wissel ik protocollair werken af met integratieve behandelingen, waarbij ik technieken en methodieken uit de cognitieve-, psychodynamische- systemische- en cliëntgerichte therapie combineer. Deze integratieve werkwijze hanteer ik met name voor cliënten die onvoldoende hebben geprofiteerd van eerdere behandelingen.