Angstklachten

Bij deze klachten kun je denken aan aanhoudende vermijding van specifieke situaties of voorwerpen (fobieën) of sociale situaties, waardoor je steeds meer klem komt te zitten in een patroon van vaak toenemende vermijding.
Je kan ook denken aan opgejaagde gevoelens of angst om met specifieke elementen in je leven om te gaan, angst voor (bepaalde) gevoelens of vermijding om met werk of school aan de slag te gaan.

Stemmingsklachten

Bij deze klachten kun je denken aan aanhoudende somberheid, prikkelbare stemming of stemmingswisselingen waarbij je problemen krijgt met je concentratie, eetlust, aangaan of onderhouden van sociale contacten, maar ook om werk op tijd af te krijgen of je relatie van energie te voorzien.

Trauma & PTSS

Bij deze klachten kun je voornamelijk denken aan het meemaken van een indringende gebeurtenis, veelal zoals je dit zelf ervaart. Deze indringende gebeurtenis veroorzaakt allerlei klachten waaronder vermijding van de indringende gebeurtenis zelf of elementen die je er aan doen terugdenken, problemen met je zelfbeeld en soms leidend tot zelfbeschadigend gedrag.
Deze indringende gebeurtenis kan eenmalig zijn, dan kan er sprake zijn van enkelvoudig PTSS, maar er kunnen ook meerdere (verschillende of herhalende) indringende gebeurtenissen zijn geweest. Als je dit hebt meegemaakt dan kan er sprake zijn van complexe PTSS.
In beide gevallen ben je bij onze praktijk goed op je plek.

Persoonlijkheidsproblematiek

Van deze problematiek is sprake wanneer je als volwassene meer dan 5 jaar last hebt van min of
meer gelijkblijvende klachten rondom hoe je met jezelf en/of anderen omgaat. Je kan hierbij denken
aan herhalende problemen met sociale contacten/werk of relaties. Het kan ook zijn dat je steeds
terugkerende patronen herkent in hoe je met jezelf omgaat. Er kan dan sprake zijn van
persoonlijkheidsproblematiek waarvoor wij ook psychologisch onderzoek kunnen uitvoeren. Je krijgt
dan aan de hand van verschillende vragenlijsten een profiel van je persoonlijkheid en een diagnose.

Waar we je graag voor doorverwijzen

  • bipolairiteit
  • chronische suïcidaliteit
  • laagbegaafdheid
  • autisme
  • primaire verslavingsproblematiek.