Geheimhoudingsplicht & Privacy

Een psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wij mogen dus alleen met jouw schriftelijke toestemming gegevens over jouw verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of de arbodienst. Deze communicatie zullen wij altijd schriftelijk doen en met jouw toestemming over de inhoud.
Wij mogen deze geheimhoudingsplicht alleen in noodsituaties doorbreken, bijvoorbeeld als mensen anders in gevaar zouden komen.

Intercollegiaal overleg en toetsing

De kwaliteitseisen voor psychotherapeuten schrijven voor dat wij de indicatiestelling met collega’s binnen Oog in Al Psychotherapie bespreken. Hiervoor hebben wij geen toestemming nodig, deze collega’s hebben immers ook een geheimhoudingsplicht.
Eventuele knelpunten in de behandeling moeten wij in intervisieverband ook bespreken met collega psychotherapeuten van buiten Oog in Al Psychotherapie. Tijdens deze intervisiebijeenkomsten zijn jouw gegevens anoniem en houden wij ons aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

Kosten en vergoedingen

Psychotherapiepraktijk Cordewener en Gerkema Psychotherapie hebben bij ALLE zorgverzekeraars een contract. Dit kan voor komende jaren veranderen, vraag er tijdig naar, ook als je zelf overweegt over te stappen.

Contracten bij een zorgverzekeraar betekent dat je gecontracteerde zorg krijgt en je kosten worden 100% vergoed, behalve je eigen risico. Er wordt direct een factuur gestuurd aan de zorgverzekeraar aan het eind van elke maand dit hoort bij de nieuwe bekostiging van het ZorgprestatieModel (ZPM) wordt maandelijks gefactureerd.

Zelf betalen

Het is in beide praktijken ook mogelijk om zelf voor je zorg te betalen en dan wordt er niets geregistreerd of gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. Dit kan door zelf de kosten voor de behandeling te betalen. Je krijgt natuurlijk dezelfde zorg, alleen zal er geen declaratie naar uw zorgverzekeraar gaan en dus geen gegevensuitwisseling plaatsvinden. Ons tarief voor een sessie komt dan neer op het standaardtarief conform de LVVP/ NzA: 139,45 euro (per 2022, we volgen de jaarlijkse NzA indexering).

Wanneer je een afspraak mist zonder af te melden of korter dan 24u van tevoren afzegt, zullen wij 75 euro per gemiste sessie of een standaardtarief over de hele sessie in rekening brengen.

Kwaliteitsstatuut

Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In het kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe een praktijk het werk georganiseerd heeft.

Link naar de volledige: kwaliteitsstatuut L. Gerkema 2022. en Kwaliteitsstatuut Psychotherapiepraktijk Cordewener

Verwijzing van de huisarts

Je hebt via de huisarts een verwijzing gekregen per 1 januari 2022 is het ZorgPrestatieModel (ZPM) ingevoerd, waarmee de scheiding in GB-GGZ of S-GGZ gaat vervallen. De scheiding wordt nu in de praktijk wel toegepast(alleen in 2022). Het zorgprestatiemodel (ZPM) houdt in dat je klachten worden vertaald naar een zorgzwaartetypering, middels de vragenlijst HoNOS+. Deze wordt tijdens de intake ingevuld en de zorgzwaarte bepaald. Deze zorgzwaarte bepaalt de hoeveelheid sessies en in sommige gevallen de maximale duur van je behandeling. Voor uitgebreidere informatie: http://www.zorgprestatiemodel.nl