Tarieven & voorwaarden

Home/Tarieven & voorwaarden
Tarieven & voorwaarden 2020-02-04T11:21:03+01:00

Geheimhoudingsplicht & Privacy

Een psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wij mogen dus alleen met jouw schriftelijke toestemming gegevens over jouw verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of de arbodienst. Deze communicatie zullen wij altijd schriftelijk doen en met jouw toestemming over de inhoud.
Wij mogen deze geheimhoudingsplicht alleen in noodsituaties doorbreken, bijvoorbeeld als mensen anders in gevaar zouden komen.

Intercollegiaal overleg en toetsing

De kwaliteitseisen voor psychotherapeuten schrijven voor dat wij de indicatiestelling met collega’s binnen Oog in Al Psychotherapie bespreken. Hiervoor hebben wij geen toestemming nodig, deze collega’s hebben immers ook een geheimhoudingsplicht.
Eventuele knelpunten in de behandeling moeten wij in intervisieverband ook bespreken met collega psychotherapeuten van buiten Oog in Al Psychotherapie. Tijdens deze intervisiebijeenkomsten zijn jouw gegevens anoniem en houden wij ons aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

Kosten en vergoedingen

Psychotherapiepraktijk Cordewener en Gerkema Psychotherapie hebben voor de Basis GGZ bij alle zorgverzekeraars een contract, dit betekent dat je kosten vergoed zullen worden buiten je eigen risico om. Er zal direct een factuur worden gestuurd aan de zorgverzekeraar.

Voor de Specialistische GGZ geldt dat Psychotherapiepraktijk Cordewener en Gerkema Psychotherapie alleen geen contract hebben met CZ, OHRA, Delta Lloyd en Nationale Nederlanden (CZ-groep). Mocht je bij ons toch zorg willen, dan valt dit onder ongecontracteerde zorg en zijn er andere betalingsvoorwaarden gesteld door deze zorgverzekeraar. Je ontvangt dan een persoonlijke factuur aan het eind van de behandeling, die je weer kunt declareren bij de CZ-groep. Afhankelijk van je polis is dit 70%, 75% of 100%. Heb je een restitutiepolis, dan wordt de volledige zorg wel vergoed.

Zelf betalen

Het is in beide praktijken ook mogelijk om zelf voor je zorg te betalen en dan wordt er niets geregistreerd of gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. Dit kan door zelf de kosten voor de behandeling te betalen. Je krijgt natuurlijk dezelfde zorg, alleen zal er geen declaratie naar uw zorgverzekeraar gaan en dus geen gegevensuitwisseling plaatsvinden. Ons tarief voor een sessie komt dan neer op het standaardtarief conform de LVVP/ NzA: 97,50 euro per 45 minuten met 15 minuten uitwerktijd.

Wanneer je een afspraak mist zonder af te melden of korter dan 24u van tevoren afzegt, zullen wij dit in principe in rekening brengen met een standaardtarief van 42,50 per gemiste sessie.

Kwaliteitsstatuut

Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In het kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe een praktijk het werk georganiseerd heeft.

Link naar de volledige: Kwaliteitsstatuut Gerkema Psychotherapie. en Kwaliteitsstatuut Psychotherapiepraktijk Cordewener

Verwijzing van de huisarts

Als u klachten heeft en u meldt zich bij de huisarts, dan krijgt u via of de huisarts zelf of de POH-GGZ een verwijzing voor behandeling. Deze verwijzing kent 2 typen en moet voldoen aan een aantal voorwaarden (gesteld door de zorgverzekeraars), waaronder een verwijzingstype Basis GGZ en Specialistische GGZ.

Basis GGZ: deze zorg betreft de kortdurende behandeling met een maximum van 10 gesprekken.

Specialistische GGZ: Deze zorg richt zich op het behandelen van meer complexe of langdurende problematiek. De behandeling zijn langdurend en intensiever dan de Basis GGZ.

Voor beide verwijzingstypen verstrekken zorgverzekeraars contracten en zowel Psychotherapiepraktijk Cordewener als Gerkema Psychotherapie hebben voor de Basis GGZ bij alle zorgverzekeraars een contract en voor Specialistische GGZ bij alle zorgverzekeraars, behalve de CZ-groep.