Tarieven & voorwaarden

Home/Tarieven & voorwaarden
Tarieven & voorwaarden 2018-02-13T15:32:50+01:00

Geheimhoudingsplicht & Privacy

Een psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wij mogen dus alleen met jouw schriftelijke toestemming gegevens over jouw verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of de arbodienst. Deze communicatie zullen wij altijd schriftelijk doen en met jouw toestemming over de inhoud.
Wij mogen deze geheimhoudingsplicht alleen in noodsituaties doorbreken, bijvoorbeeld als mensen anders in gevaar zouden komen.

Intercollegiaal overleg en toetsing

De kwaliteitseisen voor psychotherapeuten schrijven voor dat wij de indicatiestelling met collega’s binnen Oog in Al Psychotherapie bespreken. Hiervoor hebben wij geen toestemming nodig, deze collega’s hebben immers ook een geheimhoudingsplicht.
Eventuele knelpunten in de behandeling moeten wij in intervisieverband ook bespreken met collega psychotherapeuten van buiten Oog in Al Psychotherapie. Tijdens deze intervisiebijeenkomsten zijn jouw gegevens anoniem en houden wij ons aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

Kosten en vergoedingen

Op dit moment zijn wij bezig om onze eigen budgetten aan te vragen bij de verschillende zorgverzekeraars. Zodra deze informatie beschikbaar is, kunt u dit hier terugvinden.

Daarnaast werken wij samen met 1nP via onderstaande link kun je ons terugvinden en aanmelden via 1nP.
https://www.1np.nl/vind-een- behandelaar

Tenslotte is het in onze praktijk ook mogelijk om zonder registratie bij een zorgverzekeraar hulp te krijgen. Dit kan door zelf de kosten voor de behandeling te betalen. Je krijgt natuurlijk dezelfde zorg, alleen zal er geen declaratie naar uw zorgverzekeraar gaan en dus geen gegevensuitwisseling plaatsvinden. Ons tarief voor een sessie komt dan neer op het standaardtarief conform de LVVP/ NzA: 97,50 euro per 45 minuten met 15 minuten uitwerktijd.

Wanneer je een afspraak mist zonder af te melden of korter dan 24u van tevoren afzegt, zullen wij dit in principe in rekening brengen met een standaardtarief van 42,50 per gemiste sessie.

Kwaliteitsstatuut

Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In het kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe een praktijk het werk georganiseerd heeft.

Link naar de volledige: Kwaliteitsstatuut Gerkema Psychotherapie.