Onze werkwijze

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is voornamelijk zelf aan de slag gaan, het zware werk leveren, openstellen om geraakt te worden, op zoek te gaan naar waar het zeer doet en daar veranderingen teweeg brengen.

Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische klachten en problemen. Het is gericht op de behandeling van complexe problematiek, langer durende klachten en lang bestaande disfunctionele patronen. De therapie bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener: de psychotherapeut. De therapeutische relatie tussen de cliënt en de therapeut staat daarbij centraal.

Het doel van psychotherapie is om de psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. De psychotherapeut lost geen problemen op, maar helpt de cliënt dingen anders te zien, gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Volgens de richtlijnen van het Trimbos instituut is psychotherapie de eerste keuze behandeling bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen.

Bij psychotherapie is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Voor een cliënt is psychotherapie namelijk hard werken. Het proces gaat vaak gepaard met ups en downs. Behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is. Bij sommige ernstige psychische problematiek is het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen.

Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van de problemen en de eigen mogelijkheden van de cliënt. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat iemand de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk om inzicht te krijgen in de problematiek en deze beter leren te hanteren.

Psychotherapie kan op veel manieren vorm krijgen. Denk daarbij niet alleen aan individuele psychotherapie, maar ook aan gezinstherapie en partnerrelatie therapie. Daarnaast kan de psychotherapeut verschillende methodes inzetten om de klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken.

Intake & Diagnostische fase

We bellen je n.a.v. je aanmelding voor een korte screening of er een wederzijdse match is. Op basis van deze screening kunnen wij helder aangeven of je bij ons op je plek bent of dat wij denken dat je elders beter terecht kan. Dit zien wij als verantwoord hulpverlenersschap en is kosteloos advies. Als je niet bij ons in behandeling komt, zullen wij de gegevens vernietigen.

Als er een match is nodigen wij je uit voor een intakegesprek, afhankelijk van de wachttijd. De intake bestaat uit een aantal gesprekken. Om te kijken of het klikt, het gevoel te krijgen dat er een vertrouwensband ontstaat en een werkwijze te bespreken die aansluit bij jouw persoonlijke vraag en mogelijkheden.

Daarna stellen we gezamenlijk een behandelplan op. In het behandelplan staan de belangrijkste afspraken, zoals de doelen van de behandeling en de behandelmethode. Het behandelplan kunnen we eventueel gedurende de behandeling bijstellen of aanpassen. Binnen het ZorgPrestatieModel (ZPM) wordt er dan gesproken van een zorgvraagtypering.

Behandelfase

We werken Stepped Care, dit houdt in dat wij kijken naar jouw hulpverleningsgeschiedenis en de resultaten hiervan conform de Richtlijnen van het Trimbos. Onze behandelingen zijn zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Tussentijdse evaluaties geven sturing aan het behandelplan om de doelen bij te stellen, van focus te veranderen of te verbreden. Bij een verbreding van de behandeling kan je denken aan systemische gesprekken, medicatie of aanvullende diagnostiek.

De resultaten van de behandelfase hangen samen met de aard en ernst van je klachten en problematiek. Wanneer de behandeldoelen bereikt zijn, gaan we op een open wijze in gesprek om te onderzoeken of we overgaan tot het afronden van de behandeling of het verschuiven van onze focus.

Kunnen wij u helpen? Vul direct het intake formulier in.

  • Velden met een * zijn verplicht